Er der PFAS i collagen?

Er der PFAS i collagen? - Vild Nord

PFAS er et emne, som berører os alle som mennesker og forbrugere. Det er naturligt, at man bekymrer sig om, hvorvidt der er PFAS i de produkter, man indtager. Er der PFAS i mit collagen fra Vild Nord? Er det sikkert for mig at indtage? Det vil være oplagte spørgsmål at stille. 

Det korte svar er ...
Ja, det er sikkert at indtage collagen fra Vild Nord.

Vild Nord® collagen er vurderet som et lavrisikoprodukt med hensyn til PFAS. 


Hvorfor betragtes Vild Nord® marint collagen som et lavrisikoprodukt?

Når vi snakker om, hvorvidt der er PFAS i Vild Nords produkter, skal vi begynde i produktionen. I produktionsprocessen af Vild Nord® marint collagen opløses råvaren (fiskeskindet) og gennemgår 4 forskellige vaske- og filtreringstrin, som hjælper med at reducere niveauet af PFAS og andre forurenende stoffer.

Desuden bruger vi i vores produktion kun skind fra torsk, som ikke befinder sig i toppen af fødekæden, hvor giftstoffer ophobes i højere grad end længere nede i fødekæden. 

Den norske fødevaremyndighed, Mattilsynet fører tilsyn med, at vores leverandør har systemer, som netop sikrer overholdelse af fødevarelovgivningens krav og vores leverandør har ligeledes igangsat initiativer helt i overensstemmelse med den nye lovgivning.


 
Vil du undgå PFAS i det du spiser?

Der findes grænseværdier for rigtig mange forskellige stoffer i rigtig mange fødevarer fra hele verden. Derfor er noget af det bedste, man kan gøre at vælge produkter fra en leverandør/brand, som man har tillid til overholder lovgivningen og dermed grænseværdierne fx for PFAS i fisk. 


Hvad betyder grænseværdier for PFAS i collagen?

Fra d. 1. januar 2023 er der i EU blevet indført grænseværdier for PFAS i visse fødevarer. Dette er sket efter en risikovurdering foretaget af EUs fødevareautoritet, EFSA. Grænseværdier som disse sættes på mange fødevarer for at beskytte folkesundheden, og værdierne sat så lavt at produkterne, som følger lovgivningen, er sikre at indtage over tid. Marint collagen fra Vild Nord er et af de produkter, som betragtes som et lavrisikoprodukt. 

 

 

Hvad gælder PFAS grænseværdierne for?

Grænseværdierne for PFAS-forbindelser gælder for æg, fisk, krebsdyr, muslinger og kød. De fire PFAS-forbindelser, der er reguleret, er PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, samt summen af ​​disse. Grænseværdierne af PFAS er fastsat på baggrund af omfattende analyser for indholdet af PFAS i fødevarer (i alt 97.434 analyseresultater), og af det mest anerkendte datasæt til at beregne fødeindtagelse i EU. Undersøgelser for PFAS-eksponering er blevet brugt til at fastsætte en sikker grænseværdi, og der er taget højde for forskellen mellem mennesker og mellem mennesker og forsøgsdyr.


Hvor kommer PFAS fra?

Siden 1950'erne er PFAS blevet brugt i industrien til forskellige formål. PFAS er en samlebetegnelse for en gruppe af fluorkarbonforbindelser som har indgået i slipmidler (f.eks. i gryder og pander), slukningsskum, elektronik og imprægneringsmidler i fx. vandafvisende tekstiler og papir. Pga. den lange nedbrydningstid siver PFAS ud i vandet og derefter videre ind i fødekæden, for forureningen spreder sig i hele økosystemet. 

 

Hvem er i risiko for at blive udsat for PFAS?

Mennesker udsættes hovedsagelig for PFAS gennem fødevarer. De kortkædede PFAS-forbindelser er let-transportable i vand, som spreder PFAS rundt i naturen. Gennem vandet vil forbindelserne blive optaget i fødevareværdikæden og PFAS kan derfor være til stede i de fleste produkter som fisk, mælk, æg, frugt, grøntsager, korn mv.
Andre eksponeringsveje for mennesker er gennem luften, kontakt med støv, behandlede overflader og ved behandlet tøj. Nogle steder i verden er indholdet af PFAS-forbindelser også højt i drikkevandet.
PFAS er så udbredt i U-lande, at der i store dele af befolkningen vil kunne måles PFAS i blodet.

Læs næste

Vild Nord hudscanning - Vild Nord
Får du nok D vitamin om dagen? - Vild Nord